โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทศรุฒิ ชาบัว(นักศึกษา)
27 เมษายน, 2022
ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up)“พลิกธุรกิจในยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการตลาดและจัดการธุรกิจออนไลน์”ปีงบประมาณ 2565
27 เมษายน, 2022
ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทศรุฒิ ชาบัว(นักศึกษา)
27 เมษายน, 2022
ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up)“พลิกธุรกิจในยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการตลาดและจัดการธุรกิจออนไลน์”ปีงบประมาณ 2565
27 เมษายน, 2022

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และนายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ลงนามความร่วมมือ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา เพื่อร่วมส่งเสริมความรู้ ปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความรักความศรัทธา
ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมรัตตอุบล มทร.ธัญบุรี

Comments are closed.